Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:13 Çukurambar Ankara 444 66 62 info@koruhastanesi.com

Böbrek Kanserleri

Böbrek Kanserleri

 

Böbrek kanseri nedir ? Neden oluşur ? 

 

Böbrek kanserleri, günümüzde sık görülen kanser türlerinden bir tanesidir. Böbrek içerisinde bulunan idrar oluşumunda ve idrarın böbreklerden atılmasında rolü olan mikroskopik tübüllerden geliştiği bilinmektedir. Primer böbrek kanserlerinin yaklaşık % 80-85’i renal korteksten kaynaklanmaktadır.

 

Sigara kullanımı ile, uzun süreler (yıllarca) kontrolsüz ağrı kesici ilaç kullanımıyla, ailesel etkenler ve genetik bazı hastalıkların bir parçası olarak ve çevresel bazı etkenlerin böbrek kanseri gelişme riskinin arttığı bilinmektedir.

 

  

          

Böbrek kanserleri sıklıkla ileri yaşlarda görülen bir kanser hastalığı olmasına rağmen  (wilms’ tümörü gibi) farklı yaş gruplarında da görülmektedir. Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre yaklaşık %50 oranında daha fazladır.

 

 Böbrek kanseri nedenleri;

 

Sigara ve alkol kullanımı
Hipertansiyon
Kontrolsüz diyabet
Obezite
Böbreğin kronik enfeksiyonları
Aşırı ağrı kesici kullanılması
Genetik faktörler
Sitotoksik kemoterapi tedavisi hikayesi olma
Kronik hepatit C enfeksiyonu
Böbrek taşları ((kronik irritasyona bağlı)
Orak hücreli anemi

 

Böbrek kanseri belirtileri nelerdir ?

 

Günümüzde ultrasonografinin yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak başka nedenlerle yapılan ultrasonografiler ile tesadüfen tespit edilme yüzdeleri artmıştır.

Bunun dışında en sık;

*  Kanlı idrar yapma

*  Yan ağrısı

*  Büyük boyutlara ulaşan kitlelerde karında ele gelen anormal şişlikler  hissedilmesi

*  Kansızlık

*  İştahsızlık

*  Kilo kaybı şikayetlerine yol açabilir.

Nasıl tanı konulur ? 

 

Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tanısı mümkündür. Bunun dışında yanlızca biyokimyasal olarak kan ve idrar tahlili ile böbrek tümörü tanısı konulması güçtür.

 

Böbrekten alınan iğne biyopsisi ile tanı konulması diğer hastalıklarda olduğu kadar net bilgi veremeyebilir. Bu nedenle böbrek kanserlerinde biyopsi yaygın kullanılan bir tanı yöntemi değildir. 

 

Nasıl tedavi edilir ?

 

Böbrek kanserlerinde de diğer tüm kanserlerde olduğu gibi erken safhada; yani tümör henüz küçük boyutlarda iken ve böbrek dışında organlara yayılmadan tanı konulması ve tam şifa şansı yakalanması için oldukça önemlidir.

 

Erken safhada henüz çevre dokulara yayılmamış küçük boyutlu tümörlerde böbrek korunarak sadece mevcut kitlenin çıkarıldığı parsiyel nefrektomi ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu ameliyat açık  cerrahi, laparoskopik cerrahi (karın ön duvarından 4-5 adet küçük kesiler yapılıp karın içerisine kamera ve bir takım aletler ile girilip gerçekleştirilen ameliyat şekli) ve robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

 

Kliniğimizde bu ameliyatları genellikle hastanın günlük hayatına daha hızlı dönmesini ve ameliyat sonrası açık cerrahi yönteme göre çok daha az ağrıya neden olan laparoskopik ve robotik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.  Parsiyel nefrektomi ile böbreğin kitle ile beraber tamamen çıkarılması arasında tümörün tekrar etme riski ve kanser açısından sağ kalım oranları arasında hiçbir fark yoktur.

 

Eğer böbrek kitlesinin boyutları büyük ve böbreğin toplayıcı sistemi ve damarları ile yakın ilişki içerisinde ise radikal nefrektomi denilen ve o böbreğin kitle ile birlikte tamamen çıkarılması anlamına gelen cerrahi işlem yapılmaktadır. Bu işlem açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi olarak 3 şekilde de yapılabilir. Kliniğimizde genellikle bu işlem kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik ve robotik yöntemler ile gerçekleştirilir.

 

Ameliyat sonrası neler yapmalıyım ?

 

Başarılı bir ameliyat sonrası idrar yolunuza ameliyat sırasında takılan sonda ameliyattan bir gün sonra çıkarılır. Ameliyat bitimi böbreğin bulunduğu tarafa yerleştirilen dren ortalama 2. günde çekilir ve ortalama 2-3. günde hastaneden taburcunuz yapılır. 5 yıl boyunca düzenli kontrolleriniz taburculuk sonrasında planlanır ve bu kontrollere uymanız tavsiye edilir.